Mikä on RTS?

Raamatullisen Tutkimuksen Säätiö

RAAMATULLISEN TUTKIMUKSEN SÄÄTIÖ (RTS) harjoittaa opetus- ja tutkimustoimintaa klassisen kristillisen raamattunäkemyksen pohjalta. Säätiö tuottaa ja julkaisee raamattunäkemyksensä ja tunnustuksellisen sitoumuksensa kanssa sopusoinnussa olevaa, konservatiivista kristillistä yhteyttä edistävää ja perinteisen kristillisyyden asemaa Suomessa ja kansainvälisesti vahvistavaa materiaalia.

RTS sitoutuu tutkimus- ja opetustyössään vakaumukseen, jonka mukaan Raamattu on Jumalan sanallisesti inspiroima ja virheettömän erehtymätön erityinen ilmoitus ja tästä nousevaan klassiseen historialliseen kristinuskoon oikeana raamatuntulkintana siten kuin tämä usko on muotoiltu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa eli Apostolisessa uskontunnustuksessa, Nikaian uskontunnustuksessa ja Athanasioksen tunnustuksessa.

RTS järjestää opetus- ja tutkimustoiminta toteutetaan erilaisten tutkimusprojektien, säätiön internet-sivuston, perinteisen luento- ja koulutustilaisuuksien  ja verkkokurssien sekä TV- ja radio-ohjelmien ja muiden nykyteknologian suomien mahdollisuuksien muodossa. Tarvittaessa säätiön tutkimus- ja opetustyö toteutetaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten oppilaitosten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kanssa mahdollisimman tehokkain nykyaikaisin menetelmin. 

RTS tuottaa, julkaisee ja tarjoaa yleisölle yhteiskunnallisen vapauden, sanan- ja kokoontumisvapauden sekä uskonnonvapauden säilymisen myönteistä merkitystä painottavaa, raamatullisen kristillisen uskon ja etiikan pohjalta vapaan länsimaisen jutalaiskristillisen yhteiskuntajärjestyksen ja perinteisten suomalaisten arvojen säilymistä Suomessa edistävää sanomaa. 

RTS haluaa ohjata ja juurruttaa yksityisiä kristittyjä, perheitä ja koteja kristillisiin elämänarvoinin pitämällä esillä säätiön tarkoitusperien mukaista konservatiivista raamatullista ja yhteiskunnallista sanomaa, sekä  harjoittaa Suomen kansan raamatullista evankeliointia ja säätiön tunnustuksen kanssa sopusoinussa olevaa ulkolähetystyötä yksin ja yhteistyötahojen kanssa.

 

 
Tilaa uutiskirje!